Xố số điện toánXổ số 1*2*3

Kết quả Xổ số điện toán 1*2*3

Ngày quay: Quay số mở thưởng vào 18h15 – 18h30 hàng ngày.

Cách chọn số: Người chơi có thể chọn 1 chuỗi số dự thưởng gồm 3 bộ số, trong đó:

Bộ số thứ 1: Là một chữ số bất kì từ 0 đến 9

Bộ số thứ 2: Là số có 2 chữ số bất kì từ 00 đến 99

Bộ số thứ 3: Là số có 3 chữ số bất kì từ 000 đến 999

 

Xem xổ số theo ngày

Top