VietlottXổ số Keno

Kết quả Xổ số Vietlott Keno

Cơ hội trúng 2 tỷ chỉ với 10.000 đồng - Không trùng kết quả vẫn trúng

Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.

- Cách chọn số: Chỉ từ 10.000 đồng, chọn các bộ số tương ứng với các bậc từ 01 đến 10 hoặc chẵn hoặc lẻ, lớn hoặc nhỏ.

Xổ số Keno Thứ 7, ngày 01-04-2023

#129047

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (10)Nhỏ (10)

#129046

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#129045

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (9)Nhỏ (11)

#129044

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (5)Nhỏ (15)

#129043

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (9)Nhỏ (11)

#129042

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (10)Nhỏ (10)

#129041

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (8)Nhỏ (12)

#129040

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#129039

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#129038

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (6)Nhỏ (14)

#129037

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (5)Nhỏ (15)

#129036

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (8)Nhỏ (12)

#129035

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (3)Nhỏ (17)

#129034

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (4)Nhỏ (16)

#129033

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (9)Nhỏ (11)

#129032

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (7)Nhỏ (13)

#129031

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (9)Nhỏ (11)

#129030

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (10)Nhỏ (10)

#129029

Chẵn (14)Lẻ (6)Lớn (6)Nhỏ (14)

#129028

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (6)Nhỏ (14)

#129027

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (7)Nhỏ (13)

Xem xổ số theo ngày

Top