VietlottXổ số Keno

Kết quả Xổ số Vietlott Keno

Cơ hội trúng 2 tỷ chỉ với 10.000 đồng - Không trùng kết quả vẫn trúng

Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.

- Cách chọn số: Chỉ từ 10.000 đồng, chọn các bộ số tương ứng với các bậc từ 01 đến 10 hoặc chẵn hoặc lẻ, lớn hoặc nhỏ.

Xổ số Keno Thứ 4, ngày 29-06-2022

#0095249

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0095248

Chẵn (6)Lẻ (14)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095247

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095246

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0095245

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0095244

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095243

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095242

Chẵn (15)Lẻ (5)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095241

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095240

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (4)Nhỏ (16)

#0095239

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095238

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (10)Nhỏ (10)

#0095237

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095236

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095235

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095234

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (4)Nhỏ (16)

#0095233

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095232

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095231

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095230

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0095229

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0095228

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095227

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095226

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095225

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (4)Nhỏ (16)

#0095224

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0095223

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0095222

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095221

Chẵn (6)Lẻ (14)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0095220

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (11)Nhỏ (9)

#0095219

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0095218

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0095217

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095216

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0095215

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095214

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095213

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (10)Nhỏ (10)

#0095212

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095211

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095210

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095209

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0095208

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095207

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095206

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095205

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0095204

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (11)Nhỏ (9)

#0095203

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095202

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095201

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0095200

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0095199

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0095198

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0095197

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0095196

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095195

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095194

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0095193

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0095192

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0095191

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (10)Nhỏ (10)

Xem xổ số theo ngày

Top